Mine prosjekter

Her er mine tidligere prosjekter!

JobbJakt.no

JobbJakt.no er en nettside som Kodeverket har bygget om fra scratch. Her har vi gitt nettsiden nytt design og bedre brukervennlighet, og tatt kunden bort fra Wordpress og over til Next.js. For å gjøre nettsiden mest mulig brukervennlig valgte vi å slå sammen flere av undersidene fra det orginale designet, til bokser du kan velge, for å fremmheve ønsket og relevant informasjon på. Dette gir en mye bedre brukeropplevelse, da det er mye mer oversiktlig. Her har mitt hovedansvar vært å bistå med Sanity løsningen, implementere denne til siden, og lage boksen vi kan hente ut informasjon fra. Samtidig som jeg også har sjekket siden før bugs, og feilmeldinger før launch. Har også bidratt en del på de andre områdene på nettsiden når det var behov.

JobbJakt.no

Forny Norge

Forny Norge er en side jeg var med å utvikle hos Kodeverket Bergen. Denne er bygget med wordpress. Her hadde jeg hovedansvaret på å lage kategorisidene, produkt og kategorikomponenter, og flere av de statiske sidene med innhold.

fornynorge.no

Bergen Armwrestling Club

Bergen Armwrestling Club er en side jeg var med og utvikle hos Kodeverket Bergen. Denne siden er bygget opp hovedsaklig av Next.js, Tailwind CSS, i18n og Google Maps API. Her hadde jeg hovedansvaret for forsiden, påmeldingsiden, FAQ siden og oversettelse integrasjonen. Jeg har også veiledet på andre oppgaver dersom det har vært behov.

bergenarmwrestling.no

Passord generator

Passord generatoren min er bygget opp med Next.js, javascript og CSS i modules. Her kan du velge hvor mange passord du vil ha, gi dem et navn, og laste det ned som en .txt fil. Dette var et utrolig spennede prosjekt hvor jeg hovedsaklig fokuserte på å lære mer javascript og få enda bedre grunnlegende forståelse innen det.

Min passord generator

Kodeverket Bergen

Kodeverket Bergen er hjemmesiden vår, og denne er bygget opp med Next.js og Tailwind CSS, og har gjennom tiden gått igjennom flere utviklingsfaser. Her har jeg hovedsaklig tilpasset nettsiden til å være mobilvennelig, og laget kort med informasjon om teamet som snur seg når man trykker på dem.

kodeverketbergen.no

Oppmøte prosent kalkulator

Sammen med min gode venn Sander Tonheim, har jeg vært med å utvikle en oppmøte kalkulator, for Foks. Dette var et spennende og større javascript prosjekt, som basserer seg på mattematikk.

Oppmøte prosent kalkulator

One Piece

Dette er et av de første prosjektene jeg jobbet på som utvikler. Her har jeg ved hjelp av vanilla HMTL og CSS laget en meget fin paralax nettside, som er responsive.

Paralax nettside

Pokédex

Dette prosjektet var et av mine første javascript prosjekter, og første prosjektet jeg har jobbet med API. Her har vi en Pokédex, som tar en igjennom de 895 første Pokémonene. På denne oppgaven fokuserte jeg mye mer på javascript og lære meg API enn jeg fokuserte på design.

Pokédex prosjekt

Min første portofolio

Dette var det første prosjektet jeg bygget i React.js. Som man ser har jeg kommet langt på kort tid. Siden er også oversatt ved hjelp av i18n.

Portofolio 2022